6390 Vestnes

Foretaksregisteret: NO 911 757 966 MVA

+4795944386

Åpningstid Man.-Fre. 08:00-16:00

Elsupport AS©Alle rettigheter

Energisparing med KNX

Effektivt energibruk har blitt et viktig spørsmål som berører alle deler av samfunnet.


Med tanke på at bygningene står for 40 % av det totale energiforbruket, ligger det et stort innsparingspotensial her.


KNX oppfyller kravene i den høyeste  energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i henhold til EN 15232.


KNX oppfyller de stadig strengere kravene til

bygningenes energiforbruk på en utmerket måte.


Med KNX er det mulig å oppnå stor energisparing.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.



Energieffektivitet med KNX

Høy energieffektivitet og en dramatisk reduksjon av CO2-belastningen gjennom behovsbasert styring og regulering i alle anlegg.


Reduserte installasjonskostnader, og dermed redusert grå energi siden KNX brukes til alle anlegg i byggning.


Integrert håndtering og visualisering av alle undersystemer via et bygningsovervåkningssystem som kan styres gjennom et nettgrensesnitt på en valgfri datamaskin, internt eller eksternt.


Maksimal energieffektivitet takket være behovsbasert styring av belysning, solskjerming, varme og ventilasjon.


Komfort for brukeren, som selv kan påvirke ulike funksjoner i sitt personlige arbeidsmiljø.


Fleksibilitet og kostnadsreduksjon siden KNX brukes for hele bygningsautomasjonen og dens integrering i bygningsovervåkningssystemet.

Fordelene med KNX

Elektroinstallatør for smarte løsninger

Smarte bygg er en investeringKNX systemintegreringSmarte bygg med KNX løsningerBruk ITB (Integr.Tekn.Bygn.installasjon)Last ned informasjon:
KontaktKNX er perfekt til AMS og " smartstrøm"Smarte bygg gir en tryggere hverdag

Energikrav i teknisk forskrift:

Dagens energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) stiller en rekke kriterier til bygningers energiytelse. Disse kriteriene må imøtekommes av alle nybygg og søknadspliktige Total rehabiliteringer.


Selve kravene kan deles opp i tre kategorier:


» Krav til energieffektivitet

» Krav til energiforsyning

» Krav til tilrettelegging for bruk av fjernvarme



AMS

(Avanserte Måle- og Styringssystemer):

I fremtiden vil Smarte kWh-målere spille

en stadig viktigere rolle i bolig-og næringsbygg.


Årsakene:

• å forberede månedlige regninger, som er

vanlig i noen land (f.eks USA, Romania, Litauen, Sverige, Danmark), og forventes i

fremtiden i alle europeiske land som følge av iverksatte EU Energy Performance of

Bygningsenergidirektivet;


• å overvåke bygninger for skader eller ikke-standard betingelser (f.eks briste vannrør);


• å informere leietakere om deres forbruksmønster, f.eks å spare energikostnader;


• å forberede strømregningen på kort merke til, når det er en endring av leietakere;


• å få omfattende informasjon om bruken av energi i en bygning i den hensikt produsere en energiattest;


• å få informasjon om energiforbruk mønstre av hele egenskaper, f.eks i rekkefølge

optimalisere fordelingen av energi og unngå spisslast;


• å overholde EU-direktiv 2006/32/EC om energibruken Effektivitet og Energy Services,

som fastsetter at energien og regninger for husholdningskunder må være tilstrekkelig detaljert og serveres ofte nok for kundene for å få oversikt over sitt energiforbruk og kontrollere det tilsvarende.

Hvorfor bør vi bygge ”Smart” ?

Oppdage hele potensialet til

bygningen

Teknologiske framskritt forandrer verden stadig raskere.


Moderne kommunikasjons- og informasjonssystemer knytter mennesker fra alle hjørner av verden sammen, og omformer både arbeidsmiljø og bomiljø.


Utviklingen av innovativ teknologi påvirker i høy grad dagliglivet vårt, og tilbyr et vell av

nye muligheter. Dette gjelder også dagens og morgendagens bygninger.


Trenden er klar: sømløse integrerte løsninger som er nøyaktig skreddersydd til bygningen

og gjeldende krav.


Intelligent bygningsautomasjon – en avgjørende faktor


Nye materialer og bruk av banebrytende teknologi, for å utnytte fornybar energi, er viktige

innovasjoner innen konstruksjons- og bygningsteknolgien de siste årene.

Dette gjelder spesielt den elektriske installasjonen – hjertet i enhver bygning.


Nettopp dette viktige området har stort potensiale når det gjelder å konstruere funksjoner med betydelig større fleksibilitet, sikkerhet, økonomi og enestående komfort.


Realiser dette potensialet med smarthus og intelligent bygningsautomasjon.




Vi oppholder oss mye inne i bygg

Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder).


Ute (blått), soverom (fiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse annet inne inkl transport (grønt).

Ill.. Kjell Aas

Det er en investering i sikkerhet, effektivitet og komfort der du oppholder deg mest.

Du får mulighet til å utnytte potensialet i bygget og samtidig være forberedt på fremtidige krav.