Hovedside

6390 Vestnes

Foretaksregisteret: NO 911 757 966 MVA

+4795944386

Åpningstid Man.-Fre. 08:00-16:00

Elektroinstallatør for smarte løsninger

Kontakt

Elsupport as tilbyr……

Planlegging, prosjektering og utførelse av elektroinstallasjoner.

Energisparing med KNX

Effektivt energibruk har blitt et viktig spørsmål som berører alle deler av samfunnet.


Med tanke på at bygningene står for 40 % av det totale energiforbruket, ligger det et stort innsparingspotensial her.


KNX oppfyller kravene i den høyeste  energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i henhold til EN 15232.


KNX oppfyller de stadig strengere kravene til

bygningenes energiforbruk på en utmerket måte.


Med KNX er det mulig å oppnå energisparinger på opptil

50 %.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.Energieffektivitet med KNX

Høy energieffektivitet og en dramatisk reduksjon av CO2-belastningen gjennom behovsbasert styring og regulering i alle anlegg.


Reduserte installasjonskostnader, og dermed redusert grå energi siden KNX brukes til alle anlegg i byggning.


Integrert håndtering og visualisering av alle undersystemer via et bygningsovervåkningssystem som kan styres gjennom et nettgrensesnitt på en valgfri datamaskin, internt eller eksternt.


Maksimal energieffektivitet takket være behovsbasert styring av belysning, solskjerming, varme og ventilasjon.


Komfort for brukeren, som selv kan påvirke ulike funksjoner i sitt personlige arbeidsmiljø.


Fleksibilitet og kostnadsreduksjon siden KNX brukes for hele bygningsautomasjonen og dens integrering i bygningsovervåkningssystemet.

Fordelene med KNX

Elsupport AS©Alle rettigheter

Kjøkken:

Her kan sensorer i kjøkkenbenk varsle om vannlekkasje og automatisk stenge vanntilførsel.

Platetopp kontrolleres og kobles ut ved overoppheting. Kjøkkenhette øker ventilasjonen i resten av bygget ved bruk. Aktuelle stikkontakter kobles ut ved brannalarm.

Stikkontakter over benk slås av /på etter behov  for bedre brannsikkerhet.

Scenarieknapper for vaskelys, spis, party m.m.

Stue:

Lys, stikk og varme styres etter forskjellige scenarier/modus.

Stereoanlegg, TV, o.l kan styres sentralt eller i soner .

Persienner, lys og varme m.m. i hele huset kan reguleres automatisk vha. en værstasjon.

En fjernkontroll på stuebordet eller på en vegg er nok for å styre alt.

Uteområder og terrasse:

Områdebelysning styres automatisk etter ønske.

Stikkontakter slås av når ikke i bruk.

Varmekabler eller stråleovner reguleres etter værforhold og ønsker.

Boblebad / badstue kan styres med mobil på vei hjem fra eks. fjellet.

Bad / vaskerom:

Stikkontakter slås av når ikke i bruk. Uttak for strykejern styres via ur.

Fuktføler styrer avtrekksvifte med forsering ved høy luftfuktighet eller temperatur.

Lys slås av når det ikke er bevegelse innen angitt tid.

Neddempet lys om natten for orientering.

Soverom:

Brytere ved seng for styring av lys, aktivere natt/morgen scenarie m.m.

Via mobil har du oversikt med status på brann anlegg,  dører, vinduer, garasjeport, temperaturer, skallsikring (innbrudd anlegg).

Persienner, rullegardin går ned automatisk. Markiser går evt. opp.

Neddempet lys om natten for orientering.

TV stue:

Alt styres med en tab, mobil.

Valg av film, musikk, lys- og lydscenarie velges enkelt i diverse menyer.

Filmer og musikk hentes via bredbånd eller lokal harddisk.

Lyd og bilder kan styres sentralt eller i soner når flere TVèr.

Hall/gangareal:

Bevegelsessensorer regulerer lyset automatisk.

Eks. Ved bevegelse økes lyset til 70%. Etter en bestemt tid senkes lyset til 20%. Uten bevegelse i en god stund slår lyset seg av.

Om natten aktiveres kun orienteringslys.

Ytterdører:

Porttelefon eller ringeklokke som demper lyden på lydanlegg o.l. for så å gi beskjed om at det er noen på døren. Evt. lys blinker. Mobil blir oppringt  om ingen er hjemme for kommunikasjon via camera.

Automatisk låssystem som kan fjernstyres fra mobil eller låser opp automatisk når eier nærmer seg døren eller kode er tastet. Når opplåst så stilles huset i hjemmemodus med comfortvarme, økt ventilasjon, bakgrunnsmusikk, alarmanlegg slås av, varsel til foreldre at barn er hjemme osv.

Ved låsing stilles huset i bortemodus med sparetemperatur, lys og stikk slås av og alarmanlegg aktiveres.

Alle ytterdører kan låses samtidig med tilbakemelding om status.

Garasje:

Garasjeport åpner automatisk med mobiltelefon eller  med kodetastatur ol. ved dør. Når port åpner slås lyset på og visualisering på mobil eller tab i kjøkken/stue viser åpen garasjeport. Port stenges automatisk etter en angitt tid uten bevegelse.

Motorvarmer eller ladestasjon viser status i visualisering.

Lys slås av når det ikke er bevegelse innen angitt tid.

Teknisk rom:

Sikringsskap blir overvåket med varsel om utkoblet sikring, høg temperatur, røykutvikling. kWh forbruk blir loggført på kursnivå og/eller totalt.

Varmepumpe, ventilasjonsanlegg, vannvarmere o.l kan overvåkes og styres med kontroll over forbruk og tidlig varsel om feil.  

Loggføring med kurver kan dokumentere driften og gi varsel om nødvendig vedlikehold.

Forbruksvann kobles ut ved bortemodus.


Konvensjonell elektroinstallasjon krever høye installasjons- og driftskostnader.

Ønsket om brannsikkerhet, mer komfort og en energibesparende drift av bygninger med konvensjonell installasjon krever jevnlig oppfølging og dermed høye driftkostnader. Arbeidet med tilpassing og endringer er krevende og fører ofte til påfølgende nye høye installasjonskostnader.


Enkelte funksjoner i bygningen kan i stor grad driftes automatisk og kan kjøres energi-optimalisert men problemet er at energioptimalisering i en konvensjonell installasjon ikke lett kan dokumenteres og derfor kan den ikke bevise egnethet eller gi tidlig varsel om feil. Feil drift på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg er dyrt og blir ofte ikke oppdaget. Resultatet er høye driftkostnader og i tillegg et dårlig inneklima med alle negative følger dette fører til. Et elektrisk anlegg er ikke statisk og må derfor passes på jevnlig i takt med driften.


Energieffektivitet kombinert med komfort er ofte en utfordring i en konvensjonell installasjon uten enhetlig styring.

Det kreves et omfattende system for å få til en god og sikker konvensjonell installasjon som beskytter brukerne av bygningen og deres eiendom.


De nødvendige måle-, kontroll- og reguleringsutstyr er tilgjengelig men utbredt i stort antall rundt om i bygningen. Å få til sentral styring av lys og varme krever ekstra rørføringer som igjen krever mye arbeidstid. Oppstår det feil eller endringer i bruken av dette system i fremtiden, blir det omfattende og dyrt.

Basis i en moderne elektrisk installasjon

Sikkerhet, komfort og energieffektivitet er stadig viktigere. Spesielt i lys av en fremtidig energi situasjon som blir mer og mer styrt av omfattende lovgivning mot større energieffektivitet. De ulike energiforsyningsløsningene i form av fjernvarme og varmepumper gir store utfordringer for infrastruktur og bygningsstruktur.  


Kjøling som er det største problemet i dag, vil skape store utfordringer også i fremtiden. Dette må løses med hjelp av et enhetlig styringssystem for godt resultat. Dette krever god planlegging for fremtidige konstruksjoner i boliger og næringsbygg. Byggherrer som ikke følger med, vil gå glipp av alle fordelene med enhetlig styresystem som er den nødvendige ”basen” i byggene.

Bygningers styringssystem for sikkerhet, komfort og energieffektivitet

Det riktige valget i dag og i fremtiden er en elektroinstallasjon som er brann- og berøringssikker, fleksibel og oversiktlig.

Dette gjøres som vist på bildet under. Her går busslinjen med brannsikker 30V (grønn strek) via alle sensorer i alle rom og til sikringsskap.

230V ledninger har egne sikre føringsveier med koblinger fra aktuatorer som er sikkert plassert i egen branncelle i sikringsskapet. Dette er releer, kontaktorer, dimmere og andre aktuatorer som bryter strømmen samt regulerer lys og annet utstyr etter signal fra sensorer.

Sensorer kommuniserer via buss systemet for å dele informasjon med hverandre og kan derfor styre aktuatorene etter riktige forutsetninger satt av bruker.

Begrensninger i en konvensjonell elektrisk installasjon

Fordeler med en moderne elektrisk installasjon

Smarte installasjoner.

Reduser kostnadene med ny teknologi

Intelligent byggteknikk sørger ikke bare for fleksibilitet, komfort og sikkerhet. Det lønner seg også.

På sikt kan du spare driftskostnader sammenlignet med konvensjonelle løsninger.

Selv om kostnaden for en KNX-løsning kan synes noe dyrere enn en konvensjonell løsning i planleggings- og byggefasen, reduseres

kostnadene drastisk når den tas i bruk.


Innsparingspotensial

Investeringskostnadene utgjør i gjennomsnitt bare rundt 25 % av den totale kostnaden for en bygning.

Driftskostnadene når bygningen står ferdig, utgjør resten, dvs. 75 %. Og det er der du kan gjøre store innsparinger.

Kravene til bygningens funksjoner endres etterhvert. Behovene i en bolig endres etter antallet familiemedlemmer og alder.

Rom i næringsbygg vil trenge ulike bruksområder som følge av omorganisering, nye eiere eller nye leietakere.

Når du planlegger et nybygg eller ønsker å modernisere et næringsbygg, enebolig eller leilighet så må du benytte anledningen til å tenke nytt i forbindelse med det elektriske anlegget.Mange bygninger fra 50., 60. og 70. tallet krever ikke bare strukturell renovering, men også nødvendig modernisering med måten du regulerer lys, varme, ventilasjon og ikke minst sikrer bygget ditt. Mye har skjedd med elektro installasjoner disse årene som et resultat av samfunnets utvikling. Bruk derfor god tid og spør om råd rundt denne planleggingen for elektroinstallasjonen, ”hjernen” i ethvert bygg. Ikke installere eller oppgradere en gammel installasjon med en ny «gammel installasjon».Siden 1960 har strømforbruket i de norske husholdninger økt omtrent tidobbelt. I de fleste tilfeller holder ikke ledningene i eldre bygninger tritt med den raske utviklingen. Selv om energiforbruket i de enkelte husholdningsapparater har gått ned, har antallet elektriske artikler i daglig bruk steget dramatisk. Hvis du sammenligner gjennomsnittlig husholdning fra sekstitallet med dagens høyteknologiske verden er det ikke overraskende at elektriske systemer installert for førti år siden blir presset til det ytterste. Jo høyere antallet apparater og mengde av utstyr som er koblet til elanlegget jo større belastning er det på elektriske ledninger. Konsekvensene er brannfarlige ledninger og koblinger!Elektriske anlegg i eldre bygninger er ofte en potensiell fare. Hvert år er det branntilløp i hundrevis av leiligheter og hus. Mange av disse branner er forårsaket av overbelastning av kurser og gamle ledninger.

Slitasje har vi i det elektriske anlegget som med alt annet i et hus. Kabler og kurser blir utslitt og brytere og stikkontakter blir skadet. Regelmessig vedlikehold og modernisering er avgjørende.Når en planlegger et nybygg eller et oppussingsprosjekt er det lurt å tenke nøye gjennom hvordan du ønsker å bruke rommet og huset til i de neste 40-50 årene. Velg da en løsning som blir tidsriktig, sikker og lønnsom i husets levetid.Ring Elsupport as for råd og løsninger.

Modernisering av det elektriske anlegget