6390 Vestnes

Foretaksregisteret: NO 911 757 966 MVA

+4795944386

Åpningstid Man.-Fre. 08:00-16:00

Elsupport AS©Alle rettigheter

Energisparing med KNX

Effektivt energibruk har blitt et viktig spørsmål som berører alle deler av samfunnet.


Med tanke på at bygningene står for 40 % av det totale energiforbruket, ligger det et stort innsparingspotensial her.


KNX oppfyller kravene i den høyeste  energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i henhold til EN 15232.


KNX oppfyller de stadig strengere kravene til

bygningenes energiforbruk på en utmerket måte.


Med KNX er det mulig å oppnå stor energisparing.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.Energieffektivitet med KNX

Høy energieffektivitet og en dramatisk reduksjon av CO2-belastningen gjennom behovsbasert styring og regulering i alle anlegg.


Reduserte installasjonskostnader, og dermed redusert grå energi siden KNX brukes til alle anlegg i byggning.


Integrert håndtering og visualisering av alle undersystemer via et bygningsovervåkningssystem som kan styres gjennom et nettgrensesnitt på en valgfri datamaskin, internt eller eksternt.


Maksimal energieffektivitet takket være behovsbasert styring av belysning, solskjerming, varme og ventilasjon.


Komfort for brukeren, som selv kan påvirke ulike funksjoner i sitt personlige arbeidsmiljø.


Fleksibilitet og kostnadsreduksjon siden KNX brukes for hele bygningsautomasjonen og dens integrering i bygningsovervåkningssystemet.

Fordelene med KNX

Elektroinstallatør for smarte løsninger

Smarte bygg er en investeringKNX systemintegreringSmarte bygg med KNX løsningerBruk ITB (Integr.Tekn.Bygn.installasjon)Last ned informasjon:
KontaktKNX er perfekt til AMS og " smartstrøm"Smarte bygg gir en tryggere hverdag

Tidlig varsel om røyk og varmeutvikling

Brannvarslingsanlegg med detektorer plassert i kritiske områder for tidlig varsel om brann.

Temperaturfølere plassert slik at unormal temperatur gir varsel.

Forebygge mot innbrudd.

Bevegelsesdetektorer, Status på dører og vindu, Styr lys som om hus er bebodd.


Tidlig varsling og forebygging mot vannlekasjer.

Hovedvannkrane eller nærmeste krane blir stengt ved ved lekkasje eller ved bygg i "Borte/Ferie" modus.


Hvilke løsninger / tiltak bør prioriteres?

Sikker styring og overvåking av sterkstrømsanlegg

Deler av 230V anlegg kan frakobles når ikke i bruk.


Tilstrebe et økonomisk strømforbruk.

Alle rom blir regulert etter varmebehov.

Nattsenking og "borteknapp" setter bygget i sparemodus.

Alle varmekabler, varmeovner og varmepumpe(r), m.m. kan overvåkes sentralt.


Sunnere inneklima gjennom enhetlig regulering og overvåking av varme og ventilasjon.

Ventilasjonsanlegget blir behovsstyrt.

Bortemodus, nattmodus, fuktfølere, brannanlegg og kjøkkenhette m.m. regulerer ventilasjonen.

Forvarming av tilluft reguleres etter varmebehov i bygget

Vifter styres etter trykkbehov i bygget.Faktainformasjon om inneklima finner du bl.a. her: