6390 Vestnes

Foretaksregisteret: NO 911 757 966 MVA

+4795944386

Åpningstid Man.-Fre. 08:00-16:00

Elsupport AS©Alle rettigheter

Energisparing med KNX

Effektivt energibruk har blitt et viktig spørsmål som berører alle deler av samfunnet.


Med tanke på at bygningene står for 40 % av det totale energiforbruket, ligger det et stort innsparingspotensial her.


KNX oppfyller kravene i den høyeste  energieffektivitetsklassen for bygningsautomasjon i henhold til EN 15232.


KNX oppfyller de stadig strengere kravene til

bygningenes energiforbruk på en utmerket måte.


Med KNX er det mulig å oppnå stor energisparing.

Innsparingspotensialet i henhold til vitenskapelige studier

Totalt er den gjennomsnittlige energi-besparelsen som følge av optimalisering med KNX ligge i området fra 11 til 31%.Energieffektivitet med KNX

Høy energieffektivitet og en dramatisk reduksjon av CO2-belastningen gjennom behovsbasert styring og regulering i alle anlegg.


Reduserte installasjonskostnader, og dermed redusert grå energi siden KNX brukes til alle anlegg i byggning.


Integrert håndtering og visualisering av alle undersystemer via et bygningsovervåkningssystem som kan styres gjennom et nettgrensesnitt på en valgfri datamaskin, internt eller eksternt.


Maksimal energieffektivitet takket være behovsbasert styring av belysning, solskjerming, varme og ventilasjon.


Komfort for brukeren, som selv kan påvirke ulike funksjoner i sitt personlige arbeidsmiljø.


Fleksibilitet og kostnadsreduksjon siden KNX brukes for hele bygningsautomasjonen og dens integrering i bygningsovervåkningssystemet.

Fordelene med KNX

Elektroinstallatør for smarte løsninger

Smarte bygg er en investeringKNX systemintegreringSmarte bygg med KNX løsningerBruk ITB (Integr.Tekn.Bygn.installasjon)Last ned informasjon:
KontaktKNX er perfekt til AMS og " smartstrøm"Smarte bygg gir en tryggere hverdag

Et enkelt system i stedet for separate automasjonsløsninger

Sammenlignet med klassiske elektriske installasjoner, har intelligent bygningsautomasjon betydelige fordeler.

Alle de ulike funksjonelle undersystemene i bygningen er integrert via en bustilkobling til et enkelt kommunikasjonssystem.

Dette muliggjør optimal, energieffektiv samhandling mellom undersystemene, som nesten er umulig med konvensjonell teknologi.

Systemet gjør at et stort antall interaktive funksjoner kan realiseres:


■ Lysstyring

■ Varme/ventilasjonsstyring

■ Klimastyring

■ Persiennestyring

■ Alarmovervåking

■ Energistyring

■ Sentral automasjon

Mer komfort, bedre økonomi, bedre sikkerhet

Intelligente bygningsautomasjonssystemer muliggjør:

■ Realisering av en komplett løsning etter ønske fra dine prosjektpartnere og kunder, uansett om de er kjøpere, leietakere eller operatører

■ Rask og enkel tilpasning av funksjonene til individuelle behov og bruk

■ Energibesparende, skreddersydd styring av alle strømkunder

■ Best mulig sikkerhet for personer og eiendom

En fornuftig investering

Intelligente bygningsautomasjonssystemer betyr:

■ Bygningen vil bli moderne og lønnsom i det lange løp

■ En kortere avskrivningsperiode

■ Kostnadsfordeler i hele bygningens levetid:

fra planlegging og gjennomføring, gjennom byggefasen, salg eller leie, helt til drift og administrering.

Hva betyr "Smarthus og intelligente bygg"?